Ο Συλλογος

Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαχειριστών Ακινήτων

Σχετικα με τον ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α. είναι αναγνωρισμένο Σωματείο απο το Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό Διάταξης 262/2019 και εκπροσωπεί τους Διαχειριστές Ακινήτων όπως αυτοί ορίζονται απο την ΠΟΛ 1187 (23 ΝΟΕ 2017):
Ως «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», στο εξής «Διαχειριστής», ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που πραγματοποιεί ανά «Ακίνητο», έναντι της φορολογικής διοίκησης:
α) την εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
β) την ανάρτηση του «Ακινήτου» βραχυχρόνιας μίσθωσης στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού καθώς και σε κάθε μέσο προβολής με υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού εγγραφής του στο ως άνω «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
γ) την υποβολή της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά μισθωτή,
δ) την καταχώρηση στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν.4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος,
ε) τη δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) το ως άνω πόσο έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης.

Το Διοικητικο Συμβουλιο του Συλλογου

Ανδρέας Χίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαρία Ντάγκα
Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Αλεξίου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεόδωρος Αγγελόπουλος
Γραμματέας Δ.Σ.

Γραμματέας Δ.Σ.

Χαράλαμπος Μπιρμπιλόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

Ταμίας  Δ.Σ.

Τα Ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου:

 • Ανδρέας Χίου
 • Γιώργος Αλεξίου
 • Αμαλία Μανιά
 • Κατερίνα Βαλτετσιώτη
 • Θρασύβουλος Μίαρης
 • Παναγιώτης Βεργής
 • Χαράλαμπος Λουβερδής
 • Καλομοίρα Παγώνη
 • Λεωνίδας Καλαβρυτινός
 • Λεωνίδας Μαντζουράνης
 • Γεωργία Βέργου
 • Πέτρος Στεφανόπουλος
 • Γιώργος Ιντζιάδης
 • Αναστασία Γιατίλη
 • Κωνσταντίνα Τσαρούχα
 • Στράτος Ζαφειριάδης
 • Χρήστος Μωρίκης
 • Χριστίνα Σινωπλή
 • Σοφία Βεργοπούλου
 • Δώρα Παυλίδου