Υπηρεσιες Υποστηριξης

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης προς τα μέλη του Συλλόγου

Φορολογική Υποστήριξη

Λογιστικές Συμβουλές απο τους Φοροτεχνικούς Συμβούλους του Συλλόγου

Διαρκής Ενημέρωση

Ενημέρωση στα θέματα που απασχολούν όσους ασχολούνται με την βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Συνεχής τηλεφωνική υποστήριξη των μελών του συλλόγου σε θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την βραχυχρόνια μίσθωση

Νομική Υποστήριξη

Νομικές Συμβουλές απο τους Νομικούς Συμβούλους του Συλλόγου

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Επαγγελματιών σε θέματα Διαχείρισης Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Διοργάνωση σεμιναρίων & workshops

Διοργάνωση σεμιναρίων και workshops για εκμάθηση τεχνικών προώθησης των ακινήτων με internet & social marketing

Τεχνική Υποστήριξη

Ρυθμίσεις καταχωρήσεων στις πλατφόρμες απο τους Τεχνικούς Συμβούλους του Συλλόγου

Πιστοποίηση Επαγγελματιών

Πιστοποίηση Επαγγελματιών Διαχειριστών Ακινήτων με εκπαιδευτικά σεμινάρια και κύκλους σπουδών απο Καθηγητές Πανεπιστημίων

Webinars

Δημιουργία webinars για παρακολούθηση μαθημάτων σχετικών με θέματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Συνδρομές & Χορηγίες Εταιρειών

Αρχική Εγγραφή Εταιρείας

100Ετος

Ετήσια Συνδρομή Εταιρειών

100Ετος

Απλή Χορηγία

500Ετος

Χορηγία Συνεργατών

3000Ετος