09Sep

Ποιά είναι η ευθύνη του «Διαχειριστή Ακινήτου» σε σχέση με την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων, που καταχωρεί έως και την οριστικοποίηση του Μητρώου για κάθε φορολογικό έτος;

  • 0 Comments
Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Σε περίπτωση ελέγχου, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα – στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητα των στοιχείων, που έχει καταχωρήσει. Μετά από την απόκτηση Α.Μ.Α., ο «Διαχειριστής» δύναται να […]
Read More
 
09Sep

Όταν ένας «Διαχειριστής Ακινήτου» σταματήσει τη διαχείριση του ακινήτου, μπορεί να προβεί σε διαγραφή αυτού από το Μητρώο;

  • 0 Comments
Ναι, όταν για οποιονδήποτε λόγο, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» σταματήσει τη Βραχυχρόνια Μίσθωσή του, μπορεί να εισέλθει στο TAXISnet και να το διακόψει άμεσα. Το χρονικό όριο που έχει για να προβεί στη διακοπή ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Read More
 
09Sep

Πώς μπορούν οι «Διαχειριστές Ακινήτων» – μη ιδιοκτήτες, που έχουν συνάψει συμφωνίες μίσθωσης, πριν να τεθεί σε λειτουργία το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., να εγγραφούν σε αυτό;

  • 0 Comments
Προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις, που καθορίζονται στην αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση, όπως ισχύει, κατά το χρόνο που το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» τίθεται σε λειτουργία, πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου-εκμισθωτής: α) Να υποβάλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» (ακόμη και στην περίπτωση που αυτή έχει ήδη υποβληθεί), όπου στο σχετικό πεδίο των […]
Read More
 
09Sep

Σε περίπτωση εκ νέου υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», προκειμένου να παραχωρηθεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, επιβάλλονται κυρώσεις;

  • 0 Comments
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους εκμισθωτές υποβάλλουν, υποχρεωτικά, εκ νέου «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», για τις περιπτώσεις που ο υπεκμισθωτής του ακινήτου επιθυμεί την εγγραφή του ακινήτου αυτού στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» etsi lisää.
Read More
 
09Sep

Πώς μπορεί ένα πρόσωπο που δεν έχει κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ακίνητο να εγγραφεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου»;

  • 0 Comments
Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή έστω ένας από τους συνιδιοκτήτες) πρέπει να υποβάλλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Στη συγκεκριμένη δήλωση, πρέπει ο ιδιοκτήτης να επιλέξει το σχετικό πεδίο, με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει και […]
Read More
 
09Sep

Όταν «Διαχειριστής Ακινήτου» είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του «Διαχειριστή Ακινήτου» και ποιες των συνιδιοκτητών του;

  • 0 Comments
Στην περίπτωση που ως «Διαχειριστής Ακινήτου» έχει οριστεί ένας εκ των συνιδιοκτητών, τότε αυτός πραγματοποιεί την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του δικαιώματος του ακινήτου. Ο ίδιος υποχρεούται στην υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», καθώς […]
Read More
 1
09Sep

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουν οι «Διαχειριστές Ακινήτων» σχετικά με τις Τουριστικές Επαύλεις (πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013, οι οποίες διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας- Ε.Σ.Λ.);

  • 0 Comments
Οι «Διαχειριστές Ακινήτων» Τουριστικών Επαύλεων, στις οποίες πραγματοποιούνται Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πρέπει: α) Να καταχωρήσουν τις Τουριστικές Επαύλεις στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Η καταχώρηση αυτή δε θα συνοδεύεται με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Ως Α.Μ.Α. θα αναφέρεται ο αριθμός Ε.Σ.Λ. με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή. β) Να αναγράφουν, σε εμφανές […]
Read More
 
09Sep

Για κάθε ακίνητο που εκμισθώνεται βραχυχρόνια, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, μπορεί να οριστούν περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές»;

  • 0 Comments
Ναι, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση, για κάθε ένα ακίνητο δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.
Read More
 
09Sep

Εκτός από φυσικό πρόσωπο, μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να είναι «Διαχειριστής Ακινήτου»;

  • 0 Comments
Ναι, «Διαχειριστής Ακινήτου» μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ενεργώντας για λογαριασμό του ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής.
Read More
 
09Sep

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του «Διαχειριστή Ακινήτου», προκειμένου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

  • 0 Comments
Προκειμένου ο «Διαχειριστής Ακινήτου» να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, πρέπει: α) Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσει / εγγράψει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο», όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. […]
Read More