FAQ

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την βραχυχρόνια μίσθωση και τον Σύλλογο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.

Στην περίπτωση αυτή, ο «Διαχειριστής», έως την οριστικοποίηση του Μητρώου, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει, για το ποσοστό ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε αγνώστους, την ιδιότητα «Άγνωστοι Ιδιοκτήτες με ΤΠΔ», καταχωρώντας το ποσοστό εισοδήματος που τους αναλογεί, για έκαστο έτος. Στη συνέχεια, έχει την υποχρέωση και πριν από την οριστικοποίηση του Μητρώου, να καταθέσει το ποσό που αναλογεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης και να αναγράψει τον αριθμό του εν λόγω γραμματίου σε διακριτό πεδίο του Μητρώου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο «Διαχειριστής» είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία των γνωστών συνιδιοκτητών, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013.
Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης, το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο «Διαχειριστής» έχει την ευθύνη των δεδομένων, που έχουν καταχωρηθεί. Ειδικότερα, αν ο «Διαχειριστής Ακινήτου» δεν προσδιορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του (σχετική είναι η προαναφερθείσα αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση).
Η εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» καταλήγει στην απόδοση Α.Μ.Α. για κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια. Η απόδοση Α.Μ.Α. γίνεται σε άμεσο χρόνο, με ηλεκτρονική διαδικασία, που ολοκληρώνεται με μια και μόνη εισαγωγή στο σύστημα TAXISnet. Οι ιδιοκτήτες αποκτούν Α.Μ.Α., με την καταχώρηση του Α.Τ.ΑΚ., που αντιστοιχεί στο εμπράγματο δικαίωμά τους, ενώ οι υπεκμισθωτές, με την καταχώρηση του αριθμού της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», με την οποία έγιναν μισθωτές, με δικαίωμα υπεκμίσθωσης του ακινήτου για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχει σχέση με την υποχρέωση του «Διαχειριστή Ακινήτου» να επιμερίσει το εισόδημα, το οποίο αποκτήθηκε από το σύνολο των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που έχουν υποβληθεί σε έκαστο φορολογικό έτος, στον ίδιο και στους πιθανούς δικαιούχους εισοδήματος. Η οριστικοποίηση του Μητρώου μπορεί να γίνει έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.), χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου. Εν τέλει, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» έχει ικανό περιθώριο, από το τέλος κάθε έτους έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, για να αποτυπώσει τις συμφωνίες του με τους λοιπούς δικαιούχους εισοδήματος, στη βάση των πραγματικών γεγονότων και στη βάση του πραγματικού επιμερισμού του εισοδήματος. Η οριστικοποίηση του Μητρώου στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται μετά από την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, με την οριστικοποίηση του πίνακα των συνδικαιούχων εισοδήματος από την αντίστοιχη επιλογή.
Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, για την οποία έχει ήδη υποβληθεί «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής», πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και πριν από την οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού από τον μισθωτή, είτε όχι. Αν δεν έχει υποβληθεί «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» εξαρχής, υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από την ακύρωση, επιλέγοντας το ειδικό πεδίο στην εφαρμογή, μόνο στην περίπτωση, που βάσει πολιτικής ακύρωσης, προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή.
ΟΧΙ. Δεν υπάρχει υποχρέωση μηδενικής δήλωσης. Υποβάλλονται δηλώσεις μέχρι την 20ή κάθε μήνα, εφόσον τον προηγούμενο μήνα υπήρχε κάποια αναχώρηση ή ακύρωση.
Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» δύνανται να τροποποιούνται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και πριν από την οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» (σχετική είναι η αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση).
Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι την 20η του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 20ή του επόμενου μήνα από την ακύρωση (σχετική είναι η αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 προαναφερθείσα Απόφαση).
Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013. Σχετικές για το θέμα αυτό είναι και οι εγκύκλιοι με αριθ. ΠΟΛ. 1069/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΥΓΗ-ΗΩ2) της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων και ΠΟΛ. 1112/2017 (ΑΔΑ:64ΦΘ46ΜΠ3Ζ-ΛΜΟ) του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Συγκεκριμένα και όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, καθώς τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνακόλουθα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται και αφορούν τα ακίνητα, που μισθώνονται στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ίδιου ως άνω νόμου. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το εν λόγω εισόδημα θεωρείται έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τα προαναφερθέντα, ενώ ως προς την έκπτωση των δαπανών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτ. β΄ ή γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013, ανάλογα αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)/ ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), αντίστοιχα.
Όχι, εκτός εάν τεθούν μελλοντικά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού, όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει.
Όχι, γιατί δεν εμπίπτει σε ό,τι ορίζει η αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., πλην, όμως, έχει τις υποχρεώσεις που ορίζει η αριθ. ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579, ΑΔΑ: 6ΚΛΗ46ΜΠ3Ζ-ΝΘ2) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Πρακτικά, αυτές οι μισθώσεις δηλώνονται με τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
Οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016  (Α' 240) και του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής «Βραχυχρόνια Μίσθωση»). Ειδικά, για την περίπτωση της «Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», «ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του «ακινήτου». Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις, που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετική είναι η αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 - B’ 4232, ΑΔΑ: Ω76046ΜΠ3Ζ-Ν64  Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.).
Όχι, πρέπει να αποκτά ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε χώρο που αναρτά διακριτά σε πλατφόρμες. Για να είναι εφικτό τούτο, απαιτείται η επιλογή «Τμηματική Μίσθωση».
Λαμβάνει έναν Α.Μ.Α., που θα τον αναγράφει σε όσες πλατφόρμες αναρτά το ίδιο ακίνητο για σκοπούς Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.
Πρέπει να καταχωρήσει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» το ένα ακίνητο και να αποκτήσει Α.Μ.Α. και στις σημειώσεις να αναγράψει τα στοιχεία του δεύτερου ακινήτου, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη - συνιδιοκτητών σε κάθε περίπτωση.
Η καταχώρηση στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο, όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση, όπως ισχύει. Επομένως, στην περίπτωση αυτή ο «Διαχειριστής» θα πραγματοποιήσει δύο (2) καταχωρήσεις και θα λάβει δύο (2) διαφορετικούς Α.Μ.Α.
Σε κάθε περίπτωση όχι. Η μόνη περίπτωση να είναι «Διαχειριστής Ακινήτου» και να αποκτήσει Α.Μ.Α. είναι με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή.
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον επικαρπωτή του ακινήτου, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου.
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου και τα σχετικά τετραγωνικά μέτρα στις περιπτώσεις της τμηματικής μίσθωσης.
Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Σε περίπτωση ελέγχου, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα - στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητα των στοιχείων, που έχει καταχωρήσει. Μετά από την απόκτηση Α.Μ.Α., ο «Διαχειριστής» δύναται να προβαίνει σε μεταβολές, έως και την ημερομηνία οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», προκειμένου, είτε να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις, είτε να τροποποιεί στοιχεία, λόγω αλλαγής των πραγματικών περιστατικών, χωρίς να αλλάζει ο αριθμός εγγραφής του ακινήτου.
Ναι, όταν για οποιονδήποτε λόγο, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» σταματήσει τη Βραχυχρόνια Μίσθωσή του, μπορεί να εισέλθει στο TAXISnet και να το διακόψει άμεσα. Το χρονικό όριο που έχει για να προβεί στη διακοπή ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις, που καθορίζονται στην αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση, όπως ισχύει, κατά το χρόνο που το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» τίθεται σε λειτουργία, πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου-εκμισθωτής: α) Να υποβάλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» (ακόμη και στην περίπτωση που αυτή έχει ήδη υποβληθεί), όπου στο σχετικό πεδίο των σημειώσεων θα αναγράφει τα στοιχεία της αρχικής συμφωνίας μίσθωσης (αριθμός δήλωσης και ημερομηνία), καθώς και ότι η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφασης. β) Να επιλέξει το σχετικό πεδίο για την παραχώρηση του δικαιώματος υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. γ) Να αναγράψει στο σχετικό πεδίο τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις περαιτέρω υπεκμισθώσεων, όπου θα γίνεται αναφορά στον αρχικό αριθμό της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους εκμισθωτές υποβάλλουν, υποχρεωτικά, εκ νέου «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», για τις περιπτώσεις που ο υπεκμισθωτής του ακινήτου επιθυμεί την εγγραφή του ακινήτου αυτού στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή έστω ένας από τους συνιδιοκτήτες) πρέπει να υποβάλλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Στη συγκεκριμένη δήλωση, πρέπει ο ιδιοκτήτης να επιλέξει το σχετικό πεδίο, με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει και να καταχωρήσει τον Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου. Στη συνέχεια, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» - μη ιδιοκτήτης, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και αφού επιλέξει την ιδιότητα του Υπεκμισθωτή, θα καταχωρήσει το ακίνητο στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Αριθμός της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός μισθωτές στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», τότε ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και να αποκτήσει Α.Μ.Α., με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα αναρτάται από τον κάθε ένα των μισθωτών σε διαφορετική πλατφόρμα.
Στην περίπτωση που ως «Διαχειριστής Ακινήτου» έχει οριστεί ένας εκ των συνιδιοκτητών, τότε αυτός πραγματοποιεί την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του δικαιώματος του ακινήτου. Ο ίδιος υποχρεούται στην υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», καθώς και στην κατάρτιση του πίνακα «Δικαιούχων Εισοδήματος». Οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Μ.Α., ούτε και στην υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου που αποκτούν εισόδημα ως «Δικαιούχοι Εισοδήματος» υποχρεούνται να δηλώνουν το εισόδημα αυτό κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Οι «Διαχειριστές Ακινήτων» Τουριστικών Επαύλεων, στις οποίες πραγματοποιούνται Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πρέπει: α) Να καταχωρήσουν τις Τουριστικές Επαύλεις στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Η καταχώρηση αυτή δε θα συνοδεύεται με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Ως Α.Μ.Α. θα αναφέρεται ο αριθμός Ε.Σ.Λ. με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή. β) Να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), όταν αναρτούν ένα ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση. γ) Να υποβάλλουν τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 20ή του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
Ναι, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση, για κάθε ένα ακίνητο δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.
Ναι, «Διαχειριστής Ακινήτου» μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ενεργώντας για λογαριασμό του ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής.
Προκειμένου ο «Διαχειριστής Ακινήτου» να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, πρέπει: α) Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσει / εγγράψει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο», όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. β) Να αναρτά τον Α.Μ.Α. στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. γ) Να υποβάλλει τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 20η του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. δ) Να καταχωρεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά, κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος. ε) Να προβαίνει σε δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Τ.Π.&Δ. το ως άνω ποσόν έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης (σχετική είναι η προαναφερθείσα αριθ. ΠΟΛ. 1187/2017 Απόφαση).
Ως Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (στο εξής «Διαχειριστής Ακινήτου») ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα και δύναται να είναι: α) ο κύριος του ακινήτου, β) ο επικαρπωτής, γ) ο υπεκμισθωτής, δ) τρίτος, όπου περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι εξής περιπτώσεις: - ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, - ο εκκαθαριστής κληρονομιάς, - ο εκτελεστής διαθήκης, - ο σύνδικος πτώχευσης, - ο προσωρινός διαχειριστής, - ο μεσεγγυούχος, - ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα, κατά περίπτωση.
Ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α. όπως αναφέρεται και στον τίτλο είναι ένας σύλλογος που επικεντρώνεται στην υποστήριξη, εκπαίδευση και επίλυση θεμάτων που απασχολούν τον επαγγελματία Διαχειριστή Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Σκοπός του συλλόγου είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την διαχείριση ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε ως μέλη και φυσικά πρόσωπα που έχουν διαθέσει για βραχυχρόνια μίσθωση το ακίνητό τους. Οι περισσότεροι άλλωστε επαγγελματίες του χώρου, που λειτουργούν σήμερα με οποιαδήποτε νομική μορφή, ξεκίνησαν να ασχολούνται με την διαχείριση ακινήτων πρώτα ως φυσικά πρόσωπα διαχειριζόμενοι κάποιο από τα δικά τους ακίνητα.

Εμείς στον ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α. πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο όσοι είναι σωστά προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι θα μπορέσουν να έχουν μια σταθερά ανοδική πορεία στην βραχυχρόνια μίσθωση. Η επαγγελματική προσέγγιση είναι μονόδρομος για όσους επιθυμούν πραγματικά να ασχοληθούν σοβαρά με την διαχείριση ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.

Για τον σκοπό αυτό ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α. οργανώνει συνεχώς δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια και workshops για να ενημερώνει για τις εξελίξεις όλα τα μέλη του που συμμετέχουν σε αυτά.
Κάθε Παρασκευή, στο γραφείο του συλλόγου, λαμβάνει μέρος και ενα εξειδικευμένο workshop με αντικείμενο σχετικό, που διαφέρει κάθε εβδομάδα.
Επαγγελματίες του χώρου, βοηθούν με πρακτικό τρόπο, τα μέλη μας, έτσι ώστε με απλά παραδείγματα να κατανοήσουν και να λύσουν θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά στην διαχείριση των ακινήτων μας. Αν κάποιο μέλος μας αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία τεχνικής φύσεως, όπως για παράδειγμα καταχωρήσεων ακινήτων στις διάφορες πλατφόρμες, θέματα μητρώου, προβολής του ακινήτου του, κ.α. είμαστε δίπλα του να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει κατ' αρχήν το πρόβλημα και στην συνέχεια να του δείξουμε τον τρόπο να το επιλύσει.
Κανείς δεν φεύγει απο τον σύλλογο δίχως να έχει επιλυθεί πλήρως το πρόβλημά του. Το ίδιο συμβαίνει και για φορολογικά η νομικά θέματα που τυχόν αντιμετωπίζει. Οι λογιστές και οι νομικοί μας σύμβουλοι βρίσκονται εκεί κάθε Παρασκευή για να βοηθήσουν σε τυχόν φορολογικά η νομικά θέματα.

Η Διαχείριση Ακινήτων είναι ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα με πολλές ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχει ένας σύλλογος που να μην ασχολείται μόνο θεωρητικά με το αντικείμενο αλλά να υποστηρίζει τα μέλη του σε πρακτικά θέματα και μάλιστα σε 24ωρη βάση. Για τον λόγο αυτό καθιερώσαμε το 24ωρο chat μέσα από την επίσημη σελίδα μας στο www.pasida.gr όπου όποιο μέλος επιθυμεί να πάρει απάντηση σε οτιδήποτε αφορά την βραχυχρόνια μίσθωση, να μπορεί να θέτει εύκολα και με απλό τρόπο το ερώτημά του και να παίρνει άμεσα απάντηση σε πραγματικό χρόνο.

Τα προβλήματα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε είναι πολλά και συνεχώς αυξάνονται λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου μας.
Η βραχυχρόνια διαμονή ήρθε για να μείνει και αφού δημιουργήθηκε μέσα από την τεχνολογία και το internet, λογικό είναι ότι θα ακολουθεί και αυτή τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα προσαρμόζεται σε κάθε εργαλείο ανάπτυξης.
Σήμερα ο όρος "οικονομία διαμοιρασμού" επικρατεί, αλλά σιγά σιγά εξασθενεί και την θέση του θα πάρουν εκ των πραγμάτων, περισσότερο τεχνολογικά ειδικευμένοι όροι και πρακτικές όπως "συνεργατική οικονομία" & "on demand οικονομία" που αναφέρει όλο και πιο συχνά η airbnb.
Όλοι αυτοί οι νέοι όροι που θα κυριαρχήσουν στο άμεσο μέλλον (ίσως και μέσα στο 2019) θα χρειαστούν εξελιγμένα και πολύπλοκα τεχνολογικά εργαλεία για να αναπτυχθούν. Ένα από αυτά είναι και το blockchain που έχει ήδη αναπτύξει τα κρυπτονομίσματα και που εξαπλώνεται σε περισσότερους τομείς με τεράστια επιτυχία.

Για να είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν και το δικό μας αντικείμενο που αναπτύχθηκε μέσα από το internet, πρέπει να ενημερωνόμαστε συνεχώς και κυρίως να έχουμε ένα δυνατό και σωστά ενημερωμένο και καταρτισμένο σύλλογο για να μπορούμε να απευθυνόμαστε για λύσεις και υποστήριξη.
Ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α. εκπροσωπεί τους Διαχειριστές Ακινήτων όπως αυτοί ορίζονται απο την ΠΟΛ 1187 (23 ΝΟΕ 2017):

Ως «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», στο εξής «Διαχειριστής», ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που πραγματοποιεί ανά «Ακίνητο», έναντι της φορολογικής διοίκησης:
α) την εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
β) την ανάρτηση του «Ακινήτου» βραχυχρόνιας μίσθωσης στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού καθώς και σε κάθε μέσο προβολής με υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού εγγραφής του στο ως άνω «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
γ) την υποβολή της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά μισθωτή,
δ) την καταχώρηση στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν.4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος,
ε) τη δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) το ως άνω πόσο έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης.

Ο «Διαχειριστής» βραχυχρόνιας μίσθωσης δύναται να είναι είτε κύριος του «Ακινήτου» ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος. Ως «Διαχειριστής» τρίτος είναι αποκλειστικά οι κάτωθι περιπτώσεις:
α) ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς,
β) ο εκκαθαριστής κληρονομιάς,
γ) ο εκτελεστής διαθήκης,
δ) ο σύνδικος πτώχευσης,
ε) ο προσωρινός διαχειριστής,
στ) ο μεσεγγυούχος,
ζ) ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση.

Η εγγραφή στον σύλλογο για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες κοστίζει 10 ευρώ εφ' άπαξ. Η ετήσια συνδρομή για τα φυσικά πρόσωπα έχει κόστος 10 ευρώ. Για Εταιρείες το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 100 ευρώ. Τα ενήμερα μέλη του συλλόγου συμμετέχουν εντελώς δωρεάν στα σεμινάρια, workshops & δράσεις του συλλόγου.