Μετακινηση Διαχειριστων Βραχυχρονιας Διαμονης κατα την διαρκεια της καραντινας

  • On 05/11/2020
Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των Φυσικών Προσώπων Διαχειριστών Ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής να επισκεφθούν το ακίνητο που διαχειρίζονται για διάφορους λόγους (κράτηση, καθαρισμός, επιδιορθώσεις, κ.α.), στείλαμε στην Πολιτική Προστασία το ακόλουθο έγγραφο:
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.
Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων
Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου 3, 10561 Αθήνα
Τηλ.: 6959697836, email: info@pasida.gr
ΘΕΜΑ: «Ερωτήσεις σχετικά με την Βραχυχρόνια Διαμονή κατά την διάρκεια των μέτρων της καραντίνας λόγω COVID-19»
ΠΡΟΣΓενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
ΗΜ/ΝΙΑ: 05 Νοεμβρίου 2020
Κύριοι,
Ο σύλλογoς ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α. (Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων) εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης σε όλη την Ελλάδα.
Προκειμένου να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τα παρακάτω:
Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι τύπος αστικής μίσθωσης και δεν συμπεριλαμβάνεται στα ληφθέντα μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης του COVID-19. Όμως, η εξυπηρέτηση των ακινήτων αυτών από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά πρόσωπα/ιδιώτες) για καθαρισμό, παραλαβή-παράδοση κλειδιών κλπ, δεν περιλαμβάνεται σε καμία κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση τύπου Β, ούτε τύπου Α ως εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι μια και δεν έχουν αυτή την ιδιότητα.
Θεωρούμε επείγουσα ανάγκη να μεριμνήσετε για την νόμιμη μετάβαση διαχειριστών (φυσικά πρόσωπα) ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς και των φυσικών προσώπων που μεριμνούν για την υποδοχή και τον καθαρισμό των καταλυμάτων.
Πρότασή μας, προκειμένου να καταστεί νόμιμη η μετάβαση των ως άνω φυσικών προσώπων, είναι να γίνει ειδική κατηγορία μηνύματος SMS στο 13033 (η να συμπεριληφθεί σε κάποια άλλη κατηγορία) και να φέρουν και να επιδεικνύουν τα εξής έγγραφα:
  1. Εκτύπωση της σχετικής κράτησης του καταλύματος από την οποία θα προκύπτουν οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης
  2. Εκτύπωση της καταχώρησης του καταλύματος στο σχετικό Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της ΑΑΔΕ εκ της οποίας θα προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) καθώς και η διεύθυνση του καταλύματος.
Με εκτίμηση
Ανδρέας Χίου
Πρόεδρος Δ.Σ.
ΠΑ.ΣΥ.Δ homemfarmacia.pt.Α. – Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων
 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *